ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

меню

ЕЛЕНА ХРИСТОВА

ДОЦЕНТ, ДОКТОР, РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР „РАДИОМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ХИМИЯ НА ВАЛЕЖИТЕ“

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ


НИМХ
Декември 2009 – ДНЕС

Доцент в направление „Приложна метеорология“ с дългогодишен опит в обастта на атмосферната химия. Придобита докторска степен по „Химични технологии - Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“ в Химикотехнологичен и металургичен университет през 2011, Факултет по химично и системно инженерство, гр. София.

Основни професионални ангажименти: Методично ръководство на мрежата по химия на валежите в България. Отговаря и организира цялостната дейност в Лабораторията по химия на валежите в НИМХ-София, участва в оперативна дейност по измерване на радиоактивността в околната среда в Радиометрична и радиохимична лаборатория - София. Изготвя екпертни анализи в областта на химия на валежите и състава на аерозолните частици.

Научни интереси: изследване химическия състав на валежите в България, изследване замърсяването на атмосферния въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10и ФПЧ2.5) и определяне на елементният им състав, връзка на физико-химичните параметри на валежите и аерозолните частици с метеорологичните елементи, определяне източниците на ФПЧ10 и ФПЧ2.5.

Интереси в областта на физика на атмосферата и екологията, популяризиране на дейността по замърсяване на въздуха в НИМХ пред широката публика по интересен и разбираем начин.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ